Latest issue

 

Latest issue

NMT 2016-3.pdf

 

- Hannes Veinla and Siim Vahtrus; Substantive environmental right in Estonia – Basis for citizens’

enforcement ... 7 Veinla Vahtrus

- Annika K. Nilsson; Styrning av miljötillsynen – reformbehov och förslag i ljuset av den förvaltningspolitiska utvecklingen ... 23 Nilsson

- Christina Olsen Lundh; Norm är norm – om flytande normprövning och implementeringen av ramdirektivet för vatten ... 57 Olsen Lundh

© Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2013