Latest issue

 

Latest issue

2018-1.pdf

 

- Gabriel Michanek; Introduction … 5

- Aðalheiður Jóhannsdóttir; International Miljøret. Fra rammerne til reglerna, by Veit Koester (book review) … 7 Jóhannsdóttir

- Charlotta Zetterberg; Generellt skyddade biotopskyddsområden och jordbruksdispensen … 13 Zetterberg

- Nicolas de Sadeleer; National Control of GMO Cultivation in the EU. The path to reconciliation of opposed interests … 27 de Sadeleer

- Minna Pappila; Forestry and no net loss principle. The possibilities and need to implement NNL in forest management in Finland … 55 Pappila

- Maria Forsberg; Landskapsplanering för naturvård och virkesproduktion – särskilt med koppling till ersättningsrätten … 81 Forsberg

© Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2013