Earlier issues

Earlier issues

NMT 2020:1


- Charlotta Zetterberg; Introduction … 5

- Sine Rosvig Sørensen and Kateřina Mitkidis; The (limits of) transferability
of climate change litigation to Denmark … 7 Sorensen

- Christina Voigt and Xiang Gao; Accountability in the Paris Agreement: The Interplay between Transparency and Compliance ... 31 Voigt

- Jan Darpö; Should locals have a say when it’s blowing? The influence of municipalities in permit procedures for windpower installations in Sweden and Norway ... 59 Darpo
NMT 2019-1.pdf


- Charlotta Zetterberg; Introduction … 5

- Justry Patrick Lumumba Nyaberi; Access and Benefit Sharing under the Convention on

Biological Diversity and the Nagoya Protocol … 7 Lumumba Nyaberi

- Dag Øistein Endsjø Ulv, miljøparagrafen i Norges grunnlov og vernet av truede dyrearter … 29 Endsjø

- Hans Morten Haugen; Klimasøksmålet og Grunnloven § 112 Hva rommer tiltaksplikten i 3. ledd? … 47 Haugen

- Yaffa Epstein; Biodiversity Protection: An Environmental Issue? On Sweden’s Implementation

of EU Species Protection Laws in Environmental and Sectoral Legislation … 69 Epstein

- Gabriel Michanek; Species and Habitats Protection in U.S. Forest Planning … 83 MichanekNMT 2019:2


- Charlotta Zetterberg; Introduction … 5

- Vito De Lucia; The Ecosystem Approach and the negotiations towards a new Agreement  on Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction … 7 De Lucia

- Henrik Jansson; Resilience and Adaptivity of EU Pesticides Law  – Assessing Theory and Legal Capacity … 27 Jansson

- Henrik Josefsson; Vad är en plan? – En analys av Sveriges  implementering av direktivet om strategisk miljöbedömning … 57 Josefsson

- Mikael Karlsson and Natasja Börjeson; Reaching for Green Chemistry … 75 Karlsson and Börjeson

- Nicolai Nyland; Ought states to be legally obliged to protect  the sustainability of the global environmental system? … 89 Nyland2018-1.pdf

 

- Gabriel Michanek; Introduction … 5

- Aðalheiður Jóhannsdóttir; International Miljøret. Fra rammerne til reglerna,  by Veit Koester (book review) … 7 Jóhannsdóttir

- Charlotta Zetterberg; Generellt skyddade biotopskyddsområden och  jordbruksdispensen … 13 Zetterberg

- Nicolas de Sadeleer; National Control of GMO Cultivation in the EU. The path to  reconciliation of opposed interests … 27 de Sadeleer

- Minna Pappila; Forestry and no net loss principle. The possibilities and need to  implement NNL in forest management in Finland … 55 Pappila

- Maria Forsberg; Landskapsplanering för naturvård och virkesproduktion – särskilt med  koppling till ersättningsrätten … 81 Forsberg

 

2018-2.pdf

 

- Gabriel Michanek; Introduction … 5

- Heta Heiskanen; Afraid of Fragmentation? Keep Calm and Apply

the European Convention on Human Rights on Environmental Matters … 7 Heiskanen
NMT 2017:1

 

- Sara Kymenvaara, Helle Tegner Anker, Lasse Baaner, Ari Ekroos,Lena Gipperth and Janne Seppälä; Regulating Antifouling Paints for Leisure Boats – A Patchwork of Rules Across Three Baltic Sea Countries. Kymenvaara et al

- Henrik Josefsson; Vattenrättslig samordning. En studie om ramvattendirektivets möte med nitrat- och avloppsdirektivet. Josefsson

- Hendrik Schoukens; Saving the Common Hamster from Extinction with the EU Habitats Directive: A Mandatory Recovery Effort, A Remediation of Past Non-Compliance or An Exercise in Futility? Schoukens

 

NMT 2017:2

 

- Staffan Westerlund; Miljörättsliga mikroteser … 7 Westerlund

- Esmeralda Colombo; The Quest for Cosmopolitan Justice in Climate Matters … 25 Colombo

 NMT 2016-1.pdf

Special issue dedicated to Bertil Bengtsson, 90 years in May 2016

 

- Anna Christiernsson och Gabriel Michanek; Miljöbalken och fisket … 11 Christiernsson Michanek

- Jonas Ebbesson; Miljöansvar och preskription: en fråga om mänskliga rättigheter … 29 Ebbesson

- Ulrika Geijer; Vem ”äger” renskötselrätten? Juridik, historia och en liten skvätt

nationalekonomi … 41 Geijer

- Marie B. Hagsgård; Samråd och hänsyn för renskötseln i skogsbruket … 49 Hagsgard

- Andrea Hjärne Dalhammar och Carl Dalhammar; Fallet Sundland: Rättsliga frågeställningar

vid bortskaffande av båt … 61 Hjärne Dalhammar o Dalhammar

- Christina Hörnberg; Miljöbedömningar av planer och program i syfte att

integrera miljöaspekter. En hållbarhetsstrategi utan krav på strategi? … 73 Hornberg

- Annika Nilsson; Om riskhantering, osäkerhet och okunskap i kemikalielagstiftningen – exemplet nanomaterial … 83 Nilsson

- Christina Olsen Lundh och Joen Morales; Strandliv … 97 Olsen Lundh o Morales

- Maria Pettersson och Susana Goytia; The role of the precautionary principle and

property rights in the governance of natural resources in Sweden … 107 Petterson Goytia

- Caroline Strömberg; Om naturens skyddsvärde i miljöbalkens portalparagraf … 123 Stromberg

- Eivind Torp; Oklarhet som rättslig norm. Om de icke-renskötande samernas rätt

till jakt och fiske … 133 Torp

- Filippo Valguarnera; Allemansrätten: en internationell förebild? … 147 Valguarnera

- Charlotta Zetterberg; Hur säkert är det att bedriva ekologiskt jordbruk? ... 161 Zetterberg

 

NMT 2016-2

 

- Alexander Lott; Nord Stream’s Extension to the Kurgalsky Peninsula: Implications for an EIA ... 7 Lott

- Froukje Maria Platjouw; Towards the Aichi 2020 biodiversity targets – An assessment of Norway’s Nature Diversity Act in Light of Aichi Biodiversity Target 14 ... 19 Platjouw

- Christian Prip; The Arctic Council and biodiversity – need for a stronger management

framework? ... 37 Prip Arctic Council

- Kristjan Laas: Ekologisk kompensation och biologisk mångfald. Om behovet av rättslig utveckling och försiktighet ... 55  Laas

- Jan Darpö; Karins och Susannes glädje, Lars-Anders sorg? Om uppdelade tillståndsprövningar på miljöområdet och respekten för samernas renskötselrätt ... 71 Darpo

- Christian Prip; Regulation of mariculture in Denmark: what of the legal and environmental space? ... 89 Prip mariculture

 

NMT 2016-3.pdf

 

- Hannes Veinla and Siim Vahtrus; Substantive environmental right in Estonia – Basis for citizens’

enforcement ... 7 Veinla Vahtrus

- Annika K. Nilsson; Styrning av miljötillsynen – reformbehov och förslag i ljuset av den förvaltningspolitiska utvecklingen ... 23 Nilsson

- Christina Olsen Lundh; Norm är norm – om flytande normprövning och implementeringen av ramdirektivet för vatten ... 57  Olsen Lundh
NMT 2015-1

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 5

- Jan Darpö and Yaffa Epstein: Thrown to the Wolves – Sweden Once Again Flouts EU Standards on

Species Protection and Access to Justice … 7 Darpo Epstein

- Carl Dalhammar: The Setting of Progressive Energy Efficiency Performance Standards for Products

through the Ecodesign Directive … 21 Dalhammar

- Julie Gjørtz Howden: Aspects of Sovereignty and the Evolving Regimes of Transboundary Water

Management … 43  Gjørtz Howden

- Alexander Lott: Pollution of the Marine Environment by Dumping: Legal Framework Applicable to

Dumped Chemical Weapons and Nuclear Waste in the Arctic Ocean … 57 Lott

 

NMT 2015-2

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 5

- Helle Tegner Anker: Agricultural nitrate pollution – regulatory approaches in the EU

and Denmark … 7 Tegner Anker

- Hendrik Schoukens: Atmospheric Nitrogen Deposition and the Habitats Directive:

Tinkering with the Law in the Face of the Precautionary Principle? … 25 Schoukens

- Anna Christiernsson: Åtgärdsprogrammens funktion vid länsstyrelsernas prövning

och tillsyn av vattenverksamheter … 59 Christiernsson 1

- Minna Pappila and Lea Halonen: The Impact of the Water Framework Directive on Diffuse

Pollution Control: the Case of Ditch Network Maintenance in Finnish Forests … 77 Pappila Halonen

- Anna Christiernsson: God miljöstatus och fiske – Hur effektiva är miljökvalitetsnormer? … 93 Christiernsson 2

- My Pettersson and Lena Wahlberg: Investigator Self-Interest in the Environmental Process … 107 Pettersson Wahlberg

- Simon Marsden: The Helsinki Water Convention: Implementation and Compliance in Asia … 119
NMT 2014-1.pdf

Special issue: Extractive Industries in the North: What About Environmental and Indigenous Peoples Law?

 

- Tore Henriksen, guest editor: Extracting industries in the North: What about Environmental Law and Indigenous Peoples’ Law? … 7 Henriksen

- Susann Funderud Skogvang: Extractive Industries in the North – What about Environmental Law and Indiginous Peoples’ Rights? … 13 Skogvang

- Mattias Åhren: International Human Rights Law Relevant to Natural Resource Extraction in Indigenous

Territories – An Overview … 21 Ahren

- Ingvild Jakobsen: Extractive Industries in Arctic: The International Legal Framework for the Protection of the Environment … 39 Jakobsen

- Ole Kristian Fauchald: Regulating Environmental Impacts of Mining in Norway … 53 Fauchald

- Ruslan Garipov: Extractive Industries and Minority Peoples’ Rights in Russia … 67 Garipov

- Michael Burger: Narratives in Conflicts: Alaska Natives and Offshore Drilling in the Arctic … 77 Burger

- Maria Kristina Labba: Mineral Activities on Sámi Reindeer Grazing Land in Sweden … 93 Labba

- Rutherford Hubbard: Mining in Greenland and Free, Prior and Informed Consent: a Role for

Corporations? … 99 Hubbard

- Timo Koivurova and Anna Petrétei: Enacting a New Mining Act in Finland – How were Sami Rights and Interests Taken into Account? … 119 Koivurova Petrétei

 

NMT 2014-2

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 5

- Hendrik Schoukens: Access to Justice in Environmental Matters on the EU Level after the Judgements of the General Court of 14 June 2012: Between Hope and Denial? … 7 Schoukens

- Lasse Baaner: Klimatilpasning – Udledning af regnvand fra veje og befæstede arealer … 43 Baaner

- Christina Olsen Lundh: Miljökvalitetskrav eller miljökvalitetsnormer? Reflektioner med anledning av en rapport om Sveriges implementering av ramvattendirektivet … 61 Olsen Lundh

- Rolf Strömberg: Urminnes hävd och vattenrätten – några synpunkter … 95  Stromberg

- Jan Darpö: Tradition och förnyelse på vattenrättens område. Om mötet mellan gamla tillståndsregimer och moderna miljökrav … 101 Darpo

 

NMT 2014-3

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 5

- Suvi Borgström and Jukka Similä: Assessing Governance Structures for Green Infrastructure … 7 Borgstrom Simila

- Henrik Josefsson: Assessing Aquatic Spaces of Regulation: Key Issues and Promising Solutions … 23 Josefsson

- Timo Koivurova, Vladimir Masloboev, Anna Petrétei, Vigdis Nygaard and Kamrul Hossain:

Transboundary EIA in the Barents Region … 45 Koivurova et al
NMT 2013-1.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 5

- Lia Helena Monteiro de Lima Demange: The Principle of Resilience: Concept and Foundation … 7 Demange

- Ingela Lindqvist: Privilegiebrev och urminnes hävd – Vilken ställning har de enligt miljöbalken? … 39  Lindqvist

- Hans Morten Haugen: What Role for Human Rights in Clean Development Mechanism, REDD+ and Green Climate Fund Projects? … 51 Haugen

- Liz-Helen Løchen: Norges første marine nasjonalpark – gir den det ønskede vern? … 71 Lochen

- Carmen Butler och Jennie Wiederholm: Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv i EU– Vad betyder det för svensk lagstiftning? … 87 Butler Wiederholm

 

NMT 2013-2.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 5

- Katak Malla: Climate Change Loss and Damage Compensation … 7 Malla

- Ingvild Ulrikke Jakobsen: Petroleumsvirksomhet i nord – hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved beslutningen av om nye områder skal åpnes og konsesjon tildeles? … 27 Jakobsen

- Ismo Pölönen, Timo Koivurova and Pamela Lesser: EIA Directive at the Crossroads – Analyses of the Commission’s Proposal from the Finnish Developer’s Perspective … 49 Pölönen et al

- Marianne Reusch og Dag O. Hessen: Friluftslivets høstingsrett – I biologisk og juridisk perspektiv … 67 Reusch Hessen

- Christina Olsen Lundh: Tvenne gånger tvenne ruttna gärdesgårdar – Om urminnes hävd och

vattenkraft … 85 Olsen Lundh
NMT 2012-1.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 1

- Nicholas de Sadeleer: State Aids and Environmental Protection: Time for Promoting the Polluter–Pays

Principle ... 3 Sadeleer

- Suvi Borgström: Helping Biodiversity Adapt to Climate Change – Implications for Nature Conservation

Law in Finland ... 31 Borgstrom

- Robert Utter: Climate Change Liability – Variations on Themes Across the Atlantic … 43 Utter

 

NMT 2012-2.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 1

- Jan Darpö: EU-rätten och den processuella autonomin på miljöområdet – Om det svenska systemet med

tillåtlighetsförklaringar och mötet med europarätten … 3 Darpo

- Damilola S. Olawuyi: Towards a Transparent and Accountable Clean Development Mechanism: Legal

and Institutional Imperatives … 33 Olawuyi

- Karin Buhmann and Iben Nathan: Plentiful forests, happy people? The EU’s FLEGT approach and its

impact on human rights and private forestry sustainability schemes … 53 Buhmann Nathan

- Eivind Junker: Kommuners plikt til å undersøke konsekvenser av klimaendringer ved planlegging etter

plan- og bygningsloven … 83 Junker
NMT 2011-1.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction to the Fourth Issue … 1

- Johanna Söderberg: EU:s ramdirektiv för vatten och dagvattenförorening … 3 Soderberg

- Lasse Baaner: Programmes of Measures under the Water Framework Directive ‐ A Comparative Case Study ... 31 Baaner

- Nina Weber: Energideklarationen som styrmedel för en effektivare energianvändning i den befintliga bebyggelsen … 53 Weber

 

NMT 2011-2.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction … 1

- William Henry Clune: A Comparative Law Analysis of the Use of State‐Level Green Procurement in the European Union and the United States … 3 Clune

- Maria Pettersson: Path Dependence in the Legal System – Implications for the Development of Wind Power … 35 Pettersson

- Katelijn Van Hende: Internal and External Policy and Legal Challenges in the EU in Achieving a Sustainable, Competitive and Secure Internal Energy Market and the Integration of Electricity from Renewable Energy Sources into the Energy system … 53 Hende

- Sebastian Houe: Regulering af CO2 med afgifter og kvoter – en dobbeltregulering? ... 87 Houe
NMT 2010-1.pdf

 

- Gabriel Michanek: Introduction to the Second Issue … 1

- Staffan Westerlund: Rätt och riktig vetenskap … 3 Westerlund

- Seita Romppanen: Reflections on Environmental Responsibility – with an Emphasis on the Nord Stream Pipeline in the Baltic Sea Area … 23 Romppanen

- Ole Kristian Fauchald: Environmental Justice in Courts – a Case Study from Norway … 49 Fauchald

- Inga Carlman: Do not Miss the Forest for all the Trees … 69 Carlman

- Aðalheiður Jóhannsdóttir: The Convention on Biological Diversity. Supporting Ecological Sustainability or Prolonging Denial? … 81 Johannsdottir

 

NMT 2010-2.pdf

 

Special issue: Climate Change and Intellectual Property Rights: Legal Frameworks and Institutions for the Development and Transfer of Environmental Sound Technologies

 

- Tine Sommer, Sanford E. Gaines & Birgitte Egelund Olsen: Guest editorial note … 105 editorial note

- Han Somsen & Morag Goodwin: Regulating for Climate Change in Developing Countries: Appropriate Regulatory Strategies in the Context of Technology Transfer … 111 Somsen Goodwin

- Ilona Cheyne: Intellectual Property and Climate Change from a Trade Perspective … 121 Cheyne

- Marianne Levin: Intellectual Property Rights (IPR) – Another Untested Hurdle in Copenhagen … 131 Levin

- Mohammad Monirul Azam: Climate Change and Intellectual property after COP 15: In Search of a Workable Framework for the Transfer of ESTs … 145 Azam

- Tine Sommer: Designing Substantive Patent Law: From Life Sciences to Climate Change? … 161 Sommer

- Catherine Rhodes: Opportunities and Constraints for Cooperation between International

Organisations …175 Rhodes

- Ellen Margrethe Basse & Sanford E. Gaines: ‘Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities’ as Part of the post‐2012 Climate regime … 189 Basse Gaines

- Fernando do Rego Barros Filho: Global concerns and renewable energy policies: The Use of Regional Vegetal Resources to Create Growth Zones in Developing Countries … 205 Filho

- Conference Speakers … 213 Conference speakers
NMT 2009.pdf


- Gabriel Michanek: The Role of Nordic Environmental Law Journal … 5 Michanek

- Helle Tegner Anker, Ole Kristian Fauchald, Annika Nilsson and Leila Suvantola: The Role of Courts in Environmental Law – a Nordic Comparative Study … 9 Anker et al

- Inge Lorange Backer. Naturmangfoldloven – en milepel i norsk miljølovgivning … 35 Backer

- Kai T. Kokko: A Legal Method and Tools for Evaluating the Effectiveness of Regulation: Safeguarding Forest Biodiversity in Finland … 57 Kokko

- David Langlet: Europeisk reglering av koldioxidlagring: analys utifrån miljörättsliga aspekter … 79 Langlet

- Staffan Westerlund: The Generic Environmental Act … 105 Westerlund

© Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2020