Latest issue

© Nordisk Miljörättslig Tidskrift 2020

Latest issue

NMT 2020:2


Charlotta Zetterberg; Introduction … 5David Bornudd; Användningen av tidsbegränsade tillstånd i Sverige och i USA ... 7

Bornudd


Henrik Josefsson; Ekologiska kompensationspooler – jämförelser och förslag ... 21

Josefsson


Hans Henri Karu; International law issues of chemical weapons dumped in the Baltic Sea after WW II. An examination of the respective roles of applicable legal regimes, competent institutions and the precautionary principle for arguing for necessary measures to be taken including remediation to be considered ... 43 Karu


Melina Malafry; Skyddet av kulturvärden i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle– En studie av det rättsliga skyddet av kulturvärden mot installation av solceller i plan- och bygglagen respektive kulturmiljölagen ... 77 Malafry


Ismo Pölönen, Christina Allard & Kaisa Raitio; Finnish and Swedish law on mining in light of collaborative governance ... 99  Pölönen